رژه افتخار تبلور همزمان آزادی و امنیت است وگرنه برهنگی افتخاری ندارد.

غیر قابل انکار است که اخبار رژه افتخار در هر دو طیف رسانه های موافق و مخالف همجنس خواهی (همجنسگرایی و همجنس بازی) بطور گسترده پوشش داده می شود.
در پست عده ای در جستجوی نشانه های ظهور ... به دنبال بیان هدف هر یک از این طیف ها اشاره شد: "درست مشابه همان هایی که گردی زمین را مقابل کلیسا قرار می دادند، همجنسگرایی را مقابل اسلام قرار می دهند."
روشن است برهنگی در رژه افتخار، احترام ایرانیان را به دنبال ندارد.
با جستجوی "رژه افتخار" “pride parade” تصاویر زیادی ردیف می شوند که جلوه های برهنگی و روابط آزاد و همجنس بازی در آن به وفور دیده می شوند. پس ارزش های این رژه کجاست؟
رژه افتخار در مسیر ارزش سازی، با بیان مفاهیم والای نهفته در بطن خود باید بومی سازی نیز بشود.
درست است که نیمه برهنه شدن جوانان مثلاً در مراسم مذهبی عاشورا نیز باعث افزایش حضور و جلب توجه عده ای می شود ولی مناسب است همجنس گرایان در برابر اغواگری موضع بگیرند و امنیت روانی جامعه را نسبت به شیوه حضور خود تضمین و تقویت کنند.
به امید رژه افتخاری که جامعه ایرانی نیز به چشم افتخار به آن بنگرد و از تبلور همزمان آزادی و امنیت در وجود و حضور فرزندان همجنس گرای خود به خویشتن ببالد.

به امید رژه افتخار در ایران امن و آزاد