دریافت فایل خوراک ( فید feed ) تارنماها، صفحه ها و بلاگ های رنگین کمانی ها

تاریخ بروز رسانی: پاییز نود و دو

فایل قابل دانلود زیر با فرمت OPML مجموعه ای نسبتاً کامل و فهرست شده از تارنماها، صفحه ها و بلاگ های رنگین کمانی هاست. این مجموعه با در نظر گرفتن کیفیت و محتوای پست ها و آخرین تاریخ فعالیت به شکل زیر دسته بندی شده است و شامل پوشه های زیر می شود:

تارنماها، صفحه ها و بلاگ های رنگین کمانی ها – پاییز نود و دو

گردهمایی همجنسگرایان ایران
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های یک ستاره - بیش از سه ماه غیر فعال
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های یک ستاره
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های دو ستاره - بیش از سه ماه غیر فعال
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های دو ستاره
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های سه ستاره - بیش از سه ماه غیر فعال
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های سه ستاره
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های چهار ستاره - بیش از سه ماه غیر فعال
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های چهار ستاره
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های پنج ستاره - بیش از سه ماه غیر فعال
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های پنج ستاره
تارنماها، صفحه ها و بلاگ های غیر قابل دسته بندی ( بدون خوراک ، بدون پست، مسدود شده، پاسداری شده، نامشخص)
تارنماها،صفحه ها و بلاگ های غير پارسي زبان ایرانیان
خبرگذار رنگین کمان - انگلیسی
خبرگذار رنگین کمان - فارسی
خبرگذار رنگین کمانی

تارنماها، صفحه ها و بلاگ ها با توجه به موارد زیر دسته بندی شده اند:

• پارسی نویسی و توانایی قلم نویسندگان آنها
• جمع نگری و نگاه خانوادگی به اقلیت که لازمه آن آشنایی و ارتباط با دیگران است و موجب می شود نویسنده با توجه داشتن به اطرافش تنها از خودش و احساسش نگوید.
• تنوع مطالب و گستردگی پوشش که نشان از توجه داشتن به دنیای اطراف و نوعی نگاه سیستمی است.
• سابقه، رعایت اصل "ذکر منبع" و پایداری در فضای مجازی
• همراستایی محتوا با پیش نویس راهبرد جنبش
• کار خلاقانه و منحصر به فرد

از آنجا که کیفیت یک طیف است، این دسته بندی مرزبندی نمی تواند باشد و گاهی کاملاً شخصی است.
دوستان در خوراک-خور (فیدخوان، خبرخوان، فید ریدر) مناسب می توانید فایل را ویرایش کنید و دسته بندی های بالا را براحتی تغییر دهید و نیز بسته به پروکسی مورد استفاده، آدرس ها را برای http یا https عوض کنید. پیش از هر تغییری خوراک ها و محتوای پیشین خود را ذخیره نمایید.
اگر مایلید خوراکی (فیدی) را حذف کنید، بهتر است آنرا در پوشه ویژه ای بیاندازید تا در زمان افزودن خوراک یا واردکردن _import_ فایل بروز شده در آینده مجبور به حذف دوباره آن نشوید.
فایل بروز شده در همین پست پیوند می گیرد و در دیدگاه ها و متن شناور (هایپرتکست) نمایک (آیکون) نوار بالایی بازتاب می یابد.
اگر مایلید تارنما، صفحه و یا بلاگی افزوده شود، خواهشمند است آدرس آن را از راه دیدگاه در همین پست بفرستید.

مجموعه پیوندهای تارنماهای خانه هنر دو و خانه هنر و لینک هنر و محدوده سرخ و پسر برای تهیه این فایل کمک بزرگی بودند و جای سپاس فراوان دارد.

به امید قلم های هرچه قوی تر،
سد بوسه بر دست هایی که رنگین کمانی می نویسند، کم است.

دریافت فایل OPML خوراک تارنماها، صفحه ها و بلاگ های رنگین کمانی ها - بروز رسانی پاییز نود و دو - ۱۰۸ کیلو بایت