معرفی گردهمايي هفتگي همجنس گرایان ایران

حق ما این نیست که میان صفحه های مجازی به دنبال زندگی حقیقی بگردیم.

هدف از گردهمایی ها گفتگوی رو در رو، آشنایی با یکدیگر و نیز مراوده جامعه با همجنس گرایان است كه در بدست آوردن حقوق اقلیت های جنسی موثر خواهد بود.

به رسمیت شناختن همجنس گرایی در ایران یا به رسمیت شناساندن آن، كدام مهره را بازی می كنیم؟ تصمیم با شماست ولی حق این است که بتوانیم در دنیای حقیقی به دنبال نیمه خود بگردیم و چه کسی شک دارد که حق، گرفتنی است.

به امید روزی که هم احساس را آسان، بی دغدغه، با عزت و غیر مجازی بیابیم.

اطلاعات گردهمایی های هفتگی برای هر شهر در پست ویژه آن شهر و با برچسب جداگانه منتشر می شوند و توضیحات و موارد مشترک شهرها با برچسب "گردهمایی هفتگی همجنسگرایان ایران" یا "گردهمایی همجنسگرایان ایران" قابل دست یابی هستند.

صفحه رویداد ویژه هر شهر در فیسبوک "گردهمایی همجنسگرایان ایران" نیز در اختیار شماست.

اطلاعات مشترک به قرار زیرند:

گردهمایی ها بصورت هفتگی، پنجشنبه عصر و جمعه عصر برگزار خواهند شد.

ساعت گردهمایی ها یک ساعت قبل از غروب تا یک ساعت بعد از غروب است .

محل گردهمایی ها با در نظر گرفتن موارد زیر و از راه نظرسنجی قابل توافق و تغییر است و برای هر شهر تنها در صفحه ویژه آن شهر مطرح و بررسی می شود.

در پیشنهاد محل گردهمایی موارد زیر را در نظر بگیرید:

_ محلی عمومی در مرکز شهر که دسترسی آن برای همه آسان باشد.

_ جایی كه خیلی شلوغ یا خیلی خلوت نباشد تا تجمع عادی به نظر برسد و نیز پیدا کردن هم احساس ممکن شود.

_ محل بی حصار باشد تا پراکندگی در مواقع ضروری را کند نکند.

_ شرایط و امکانات محیطی از جمله نور اوایل شب در نظر گرفته شود.

_ محل مناسبی برای حضور همه دهک های درآمدی باشد.

هدف در این مرحله از گردهمایی ها جمع شدن، یافتن دوستان و دیده نشدن است.

با افزایش حضور دوستان، احتمال ممانعت و یا یورش نیروهای سركوب وجود دارد و این تنها محلی برای تجمعات سیاسی در آینده می سازد. در آن صورت محل جدید دیدارها و تمهیدات پیش بینی شده اعلام خواهد شد.

بنابراین با چشم گیر شدن نفرات به تشکیل گروه های چند نفره در فاصله های مناسب و نشسته به صورت کمپی اقدام کنید. بسیار مهم است که گروه دوستان را در فهرست تماس های خود داشته باشید تا در صورت عدم دسترسی به صفحه های اجتماعی، حداقل گروه های دوستان بتوانند با یکدیگر در تماس باشند.

برنامه ریزی لازم برای حفظ ارتباط آشکار و پنهان انجام شده است. در هر زمان "گردهمایی همجنسگرایان ایران" را از راه موتورهای جستجو خواهید یافت. آنچه مهم است اینکه:

این اطمینان باید به جامعه داده شود که این گردهمایی ها برای لاس زدن و تور کردن نیست و در صورت چنین عملکردی، خود جامعه همجنسگرایان اولین هایی هستند که آنرا کنترل خواهند کرد.

همانطور که مطرح شد گردهمایی ها هفتگی هستند و در سراسر ایران تنها برای دیدار، گفتگو و آشنایی جامعه با فرزندان خود است. به یاد داشته باشید که امنیت مردم و خانواده ها نباید به هیچ قیمتی حتی رهایی ما در آینده کمتر شود. صبور باشید و نگذارید کودکان جای بازی خود را از دست بدهند.

و اما برای یافتن هم احساس می توانید از شوخی با ساعت و خلاقیت خود بهره ببرید. پس جواب و سؤال های مضحکی برای " ساعت چنده؟ " آماده داشته باشید و باب گفتگو را با خنده باز کنید. قدرت کلام و زبان چشم را دست کم نگیرید. هیچ نماد یا وسیله ای راحت تر و مطمئن تر از کلام و گذشت زمان، معرف افراد نمی تواند باشد.

هماهنگی های موردی و نماد شناسایی همجنس به ضرورت و به پیشنهاد در شبکه های اجتماعی مطرح و تغییر داده می شود.

هم احساس را آسان باید دید ولی مهم تر از آن نحوه حضور ما در جامعه است كه اعتبار یا هرزگی را به جام جم، منجم، پارك دانشجو، تی تو و هر جای دیگری در گوشه و کنار این مرز و بوم می برد.

به امید روزی که هم احساس را آسان، بی دغدغه، با عزت و غیر مجازی بیابیم.