راهبرد جنبش همجنسگرایان (پیش نویس - آذر ۱۳۹۱ - بخش سیزده از پانزده)


بخش های پیشین با "پیش نویس راهبرد " برچسب خورده اند.

راهنمای چهارم: تبلیغ این حقیقت که رنگین کمانی ها فرهیخته اند و فرهیختگان از آنها حمایت می کنند.
برای اینکه دگرجنس گرایان با یک قربانی _قربانی سرنوشت و قربانی در اقلیت بودن، به شرحی که در راهنمای دوم گذشت_ احساس همدردی کنند، باید بتوانند با همذات پنداری، وی را مانند خود بدانند و با تفاوتی فقط در گرایش جنسی و یا جنسیتی بشناسند. در این صورت بهتر می توانند او را یک انسان و نه موجودی ناشناس یا دگرواره ای از مریخ، ببینند و باور کنند.
در کنار این همذات پنداری، دگرجنس گرایان شخصیت و برجستگی قربانی را نیز باید بتوانند ببینند.
قربانی، فردی ذلیل و کم اعتبار در جامعه که همچون گدایی مستحق ترحم است، نباید به نظر برسد.
این ممکن نیست مگر با نشان دادن فرهیختگی و برجستگی اقلیت در همه زمینه ها از گذشته تا حال.
این عناوین خبری را در نظر گیرید:
"آیا می دانستید در اشعار سعدی و حافظ گرایش به دو جنس دیده می شود؟"
"مولانا و شمس در عشقی افلاطونی"

سعدی شاعر همجنسگرا
شاهدبازی در ادبیات پارسی

میکلانژ، شکسپیر، داوینچی و بسیاری چهره های برجسته دیگر هستند که گرچه برای اقلیت های جنسی و جنسیتی شناخته شده اند ولی معرفی کامل آنها برای عموم مردم نوعی شوک به حساب می آید.

بلاگ چهره ها را ببینید.

این پیوند نیز برای آشنایی با مشاهیر جهانی به کار می آید.

معرفی ورزشکاران موفق سهم ویژه ای در این وادی دارد و در راستای این راهنماست. معرفی هر یک از اقلیت ها که توانسته باشد به عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... به صورت علمی و قدرتمندانه وارد شود نیز اثرگذار است. (ر.ج. "ده مرد همجنس گرای توانمند در عرصه تجارت آمریکا")

شهرت افراد بنام نیز در راستای این راهنما می تواند به کار گرفته شود، حتی اگر از اقلیت جنسی و یا جنسیتی نباشند ولی در حمایت از ما تثبیت شده باشند.
در راستای این راهنما، روند ارزش سازی را باید شناخت و برای رنگین کمانی ها به کار بست. برای ارزش سازی، پس از جلب توجه مخاطب و ایجاد علاقه در وی، یک مفهوم با احساسات انسانی در هم آمیخته می شود به گونه ای که به مخاطب حس رضایت، امنیت، خوشنودی و یا لذت بدهد. در ادامه وی باید امکان یابد تا در بستر زمان و در خلال زندگی روزمره و از راه مصداق های عینی از جمله مشاهیر، آن مفهوم را با تکرار، ارزشی نهادینه کند.

باید روشنتر شود که : "فرهیختگان جامعه جهانی حرف ما را بهتر می فهمند و ما نیز آنها را"

"کمپین رژه صلح" پتانسیل چنین حرکتی را در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد.
البته به دلیل عدم امنیت در فضای مجازی و عدم پایبندی عده ای افراطی (اصولگرا) به اصول این فضا، چنین ابزارهایی نباید تنها امکان قلمداد شوند.

در این میان حمایت چهره های معنوی و حتی مذهبی از این جهت اهمیت دوچندان پیدا می کند که اجازه نمی دهد بی خدایی، بی دینی، بی اخلاقی و ... به همه ما نسبت داده شود. اگر چنین حمایتی شکل نگیرد، پس از چند دهه، جهادی های افراطی و شاید بیشینه جامعه ای احساسی می توانند انگشت اتهام را به سوی همه ما بگیرد و بگوید: "فرهیختگان، متفکران و روشنفکران همگی بیخدا، سکولار و ... هستند"؛ پس از آن دیگر فقط انگشت به سوی ما گرفته نمی شود.
تعدی کنندگان به حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی با کلمات رکیک و بیمارگونه و هزاران اتهام به استقبال می آیند. حتی ممکن است دست به برخورد فیزیکی بزنند؛ البته این نیمه پر لیوان است و بازنده از حالا مشخص است چراکه بی شخصیت ها، کوچک و بی اعتبار اند حتی اگر دشنام های بزرگ بدهند و اتهام های سنگین بزنند. (راهنمای پنجم، نافرهیختگی مخالفان ما و چگونه بهره بردن از آن و دشمن پراشی و دشمن تراشی را نشان می دهد.)
به هر حال همجنسگرایی-ستیزان روی عزت نفس (خودارزشی) و اعتماد به نفس (خودباوری) ما دست خواهند گذاشت، پس با پیش دستی تا می توانیم عزت و اعتماد رنگین کمانی ها را از راه مشاهیر ادب و هنر و ... باید بالا نگه داریم تا همگی به پشتوانه هم بتوانیم با هوش هیجانی بالاتری با احساسات نابالغ ستیزه جویان برخوردی مناسب داشته باشیم و افزون بر آن از هوش هیجانی طرف مقابل در راستای راهنمای نخست و راهنمای پنجم استفاده کنیم.
(برای آشنایی با مفهوم عزت نفس و عوامل شکل دهی آن، فایل های موفقیت (شماره دو) دکتر هلاکویی را از این پیوند و نیز کتاب صوتی "مسیر اصلی" را از این پیوند دریافت کنید.)
همچنین پست "اقلیت جنسی، کودک جامعه و هوش هیجانی" و "پیشنهاد برابر-واژه ( معادل ) عزت، کرامت، حرمت و اعتماد به نفس" را ببینید.

راهنمای پنجم: همه باید بدانند که تعدی کنندگان به حقوق ما، افراطی، سیاه-سفید بین، کوچک و بی شخصیت هستند.

ادامه راهبرد را با بر چسب "پیش نویس راهبرد " در پست های آینده دنبال کنید.
خطوط حاضر آسمانی نیست که تغییر بر دار باشد. برای بهتر شدن آن انسان هایی می کوشند که باور دارند تنها نیستند. (حذف عمدی چند ویرگول)
خواهشمند است دیدگاه های خود را برای بهبود و پیشرفت این راهبرد (استراتژی)، راهنماها (تاکتیک ها) و راهکارها (تکنیک ها) بر چشم رنگین کمانی ها قرار دهید.
آذر نود و یک